Privacy verklaring

Ontwikkelingscombinatie Klomps-Schouten BV, gevestigd aan Meniststraat 2
7091 ZZ Dinxperlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
d.d. 08-03-2022

Contactgegevens:

https://www.woneninvenhuizen.nl
Meniststraat 2
7091 ZZ Dinxperlo
0315657000
Peter Apeldoorn is de Functionaris Gegevensbescherming van Ontwikkelingscombinatie Klomps-Schouten BV Hij/zij is te bereiken via contactformulier

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ontwikkelingscombinatie Klomps-Schouten BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van de enquete over uw woonwensen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ontwikkelingscombinatie Klomps-Schouten BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • het onderhouden van rechtstreeks contact met geïnteresseerde via e-mail of telefonie
  • het uitvoeren van een marktanalyse en woonwensenonderzoek

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ontwikkelingscombinatie Klomps-Schouten BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Onherroepelijkheid bestemmingsplan voor de te ontwikkelen woonwijk waarvoor u de enquête voor heeft ingevuld of op verzoek door een mail te sturen naar contactformulier

Delen van persoonsgegevens met derden

Ontwikkelingscombinatie Klomps-Schouten BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden betrokken wij de ontwikkeling en realisatie van de nieuw te ontwikkelen woonwijk waarvoor u de enquête heeft ingevuld. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ontwikkelingscombinatie Klomps-Schouten BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Ontwikkelingscombinatie Klomps-Schouten BV uw persoonsgegevens aan andere derden tbv dit project. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bij uw eerste bezoek aan de website wordt gevraagd om algemene bezoekgegevens bij te houden door middel van cookies. Deze gegevens worden verzameld voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in hoe de site wordt gebruikt en de dienstverlening hierop aangepast kan worden. Dergelijke bezoekgegevens worden anoniem bewaard. De gegevens zullen niet te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Mogelijke soorten cookies waarvan gebruik wordt gemaakt:

Permanente cookies

Deze website plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan het versneld mogelijk maken om persoonsgegevens in te vullen. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen en kan er beter gebruik worden gemaakt van de website. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw webbrowser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics waarmee het surfgedrag van bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ontwikkelingscombinatie Klomps-Schouten BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contactformulier

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ontwikkelingscombinatie Klomps-Schouten BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contactformulier

Overdracht verantwoordelijkheden voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Door verzending van de enquête gaat u akkoord dat Ontwikkelingscombinatie Klomps-Schouten BV de verantwoordelijkheid inzake de verwerking en beheer van persoonsgegevens over kan dragen aan een andere, bij de ontwikkeling van de woonwijk, betrokken ontwikkelingsentiteit. Een en ander onder dezelfde voorwaarden zoals omschreven in deze privacyverklaring. Indien van toepassing is, zal deze privacyverklaring worden geüpdatet inzake de contactgegevens van deze verantwoordelijke entiteit.