Bewoners avond 12 december

Op maandag 12 december 2022 houden wij een bijeenkomst voor inwoners en andere belangstellenden. We geven op deze bijeenkomst een toelichting op het verkeersonderzoek, het globale ruimtelijk ontwerp van het plan en de verdere ontwikkeling en planning. Het ontwerp is gemaakt op basis van de uitgangspunten in het ambitiedocument, de reacties van de vorige bijeenkomst en de enquĂȘte.

Bewoners/infoavond

Via bovenstaande link kunt u deze brief downloaden.

Plan "Centrum West" Venhuizen

Nieuwbouw in het centrum van Venhuizen waarbij aangesloten wordt bij de ontwikkelingen in het centrum om daarmee een vitaal en aantrekkelijk Venhuizen te realiseren en te behouden. Wonen in een wijk met veel groen en tegelijkertijd alle dagelijkse voorzieningen binnen handbereik. Op deze mooie, centrale locatie staat duurzame leefomgeving centraal.

Met de gemeente Drechterland is de ontwikkeling van deze locatie gestart met het vormgeven van de ambities en uitgangspunten. Daarbij hoort natuurlijk ook een inventarisatie van uw woonwensen. Help mee om te bepalen hoe de nieuwe woonwijk eruit komt te zien en vul de enquête in. 

Op deze site wordt u ook op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken omtrent de ontwikkelingen.

Ambitie

Venhuizen is een van de groeikernen van de gemeente Drechterland. De komende jaren moeten er circa 350 woningen bijgebouwd worden.
De locatie - vooralsnog Centrum-West Venhuizen genoemd vanwege de ligging ten opzichte van het centrum - is in juni 2021 door de gemeenteraad aangewezen als de eerstvolgende grootschalige uitbreidingswijk woningbouw, voor de bouw van circa 250 woningen.

Het Plan

De bedoeling is om dat in wijk een gevarieerd woningaanbod te realiseren voor uiteenlopende doelgroepen. Het plan is om hier huur- en koopwoningen te ontwikkelen voor alle sectoren - van starters tot doorstromers en senioren - in een groene en duurzame wijk. Daarbij gaat het bij duurzaamheid niet alleen om energiezuinige woningen, maar ook om een duurzame leefomgeving met aandacht voor klimaat, materiaalgebruik, flora en fauna en natuur.

Uitwerking planvorming

Op 8 maart 2022 heeft er een informatieavond plaatsgevonden waarbij toelichting is gegeven op het opgestelde Ambitiedocument. Dit ambitiedocument zal komend jaar worden uitgewerkt in concrete maatregelen en een stedenbouwkundig plan. Tijdens de vervolgstappen zal geregeld ‘het dorp’ worden geïnformeerd. Ook is het mogelijk om deel te nemen in de klankbordgroep.

Gemeente Drechterland

Wat gaat er gebeuren

Doe mee met het woonwensenonderzoek en help mee aan de totstandkoming van deze prachtige wijk.

Alvorens te starten met de concrete uitwerking van de plannen willen we u de mogelijkheid geven om aan te geven wat uw woonwensen zijn voor deze locatie.

Woonwens onderzoek

Locatie